Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  10/03/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/03/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4639
  B
  4840
  C
  5786
  D
  2137
  E
  7372
  G
  6858
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  B
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00658 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 2137
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7372
 • 4840
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4639
 • 5786
 • 6858
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 137
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 37
 • 426 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6132
   B
   8651
   C
   4602
   D
   8585
   E
   3126
   G
   0490
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00657 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8651
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8585
 • 0490
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6132
 • 4602
 • 3126
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 651
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 51
 • 380 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6252
   B
   5825
   C
   1335
   D
   7988
   E
   7030
   G
   8328
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00656 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7030
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7988
 • 1335
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6252
 • 5825
 • 8328
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 030
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 30
 • 267 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/03/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5496
   B
   8797
   C
   6075
   D
   1016
   E
   8953
   G
   5890
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00655 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5496
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8953
 • 5890
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8797
 • 6075
 • 1016
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 496
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 365 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7903
   B
   9653
   C
   0226
   D
   3200
   E
   5437
   G
   6437
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00654 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0226
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5437
 • 7903
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9653
 • 3200
 • 6437
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 226
 • 46 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 316 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7934
   B
   2886
   C
   3052
   D
   7767
   E
   6490
   G
   0564
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00653 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0564
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3052
 • 7767
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7934
 • 2886
 • 6490
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 564
 • 48 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 64
 • 426 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9491
   B
   0053
   C
   8900
   D
   3496
   E
   3090
   G
   5583
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00652 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9491
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3496
 • 0053
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8900
 • 3090
 • 5583
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 491
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 390 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3568
   B
   1107
   C
   3451
   D
   6357
   E
   5492
   G
   2641
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00651 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3568
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6357
 • 5492
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1107
 • 3451
 • 2641
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 568
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 68
 • 687 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2096
   B
   2177
   C
   7534
   D
   1637
   E
   2389
   G
   2692
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00650 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1637
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2389
 • 2177
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2096
 • 7534
 • 2692
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 637
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 37
 • 391 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0308
   B
   2908
   C
   5982
   D
   9739
   E
   0829
   G
   1731
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00649 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0829
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9739
 • 1731
 • 18 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0308
 • 2908
 • 5982
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 829
 • 50 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 29
 • 318 vé